Oare ce cuprindea Raportul Administratorului Special de la Regia Autonomă Județeană...

Oare ce cuprindea Raportul Administratorului Special de la Regia Autonomă Județeană De Drumuri și Poduri Constanța – VIRGIL STAN

303
0
DISTRIBUIȚI

Consiliul Județean Constanța, ca autoritate tutelară, în luna octombrie 2015 a aprobat un plan de administrare pentru RAJDPC ca să prevină insolvența Regiei. Cu toate acestea incepand cu 29.12.2016 RAJDP Constanta se afla in procedura insolventei.Activitatea curentă a intreprinderii a fost condusă din data de 05.02.2016 de Administratorul Special și de doi Directori Executivi.Principalul suport economic al activității Regiei l-a constituit contractul încheiat cu CJC pentru execuția PROGRAMULUI DE LUCRĂRI DE DRUMURI PE 2016. Acest contract are drept fundament calitatea Regiei de gestionare al SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR JUDEȚENE dobândită prin H.C.J. nr . 430/ 2013. Pe perioada sezonului rece (Ianuarie- Martie) activitatea principală a constat în Operațiuni de Dezăpezire și Combaterea Lunecușului pe drumurile publice.  În aceste condiții, conducerea Regiei s-a concentrat pentru eficientizarea activității operaționale și îmbunătățirea stării economice generale a întreprinderii prin:

1.Maximizarea veniturilor

2.Reducerea costurilor de operare

Pentru MAXIMIZAREA VENITURILOR au fost adoptate următoarele măsuri:

-Încheiere de contracte cu terți beneficiari (altii decat Consiliul Judetean Constanta)

-Încheierea a peste 65 de contracte pentru vânzare agregate de cariere și prestări servicii.

-Reorganizare șantierelor de drumuri prin comasare

-Creșterea ponderii lucrărilor de înalt randament (indeosebi covoare asfaltice)

-Planificarea mai riguroasă a mijloacelor tehnice din dotare și diminuarea costurilor cu 40%.

-Planificarea mai riguroasă a aprovizionărilor și a execuției lucrărilor.

-Evaluarea patrimoniului, evidentiindu-se mijloacele fixe casate in vederea valorificarii prin licitație publică pentru a crea surse suplimentare de finanțare.

Regia, prin numirea Administratorului Special, a fost pusă la muncă și când să înceapă, I s-au retras utilajele și mijloacele auto aflate în utilizare sub formă de leasing, ca efect al rezilierii contractelor pentru neplată. Neplata a fost generată de retragerea finanțării pe care CJC o furniza Regiei pentru plata ratelor de leasing. Cu toate aceste neajunsuri pe care Administratorul Special, Virgil Stan, le-a întâmpinat, Regia a fost pusă pe picioare ajungând în timp de câteva luni să aibă profit. În urma unui management de excepție și a gestionării corecte a Unității, drumul Regiei a intrat pe făgașul normal. În timpul conducerii Regiei de către Administratorul Special Virgil Stan, acesta își prezintă raportul de activitate și principalii indicatori economico-financiari la 30.06.2016,dupa cum urmeaza:

INDICATORUL REALIZAT 30.06.2015 PREVIZIUNI SEM.I 2016 REALIZAT SEM.I 2016
CIFRA DE AFACERI NETĂ 6.218.934 10.500.000 13.583.317
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL 7.535.652 10.300.000 14.860.715
CHELTUIELI EXPLOATARE TOTAL 13.843.239 16.000.000 16.280.568
REZULTAT DIN EXPLOATARE -6.107.587 -5.700.000 -1.419.853
VENITURI TOTALE 7.782.791 10.302.500 14.864.313
CHELTUIELI TOTALE 15.381.610 16.250.000 16.390.894

 

REZULTATUL BRUT -7.598.819 -5.947.500 -1.526.581

 

Preocuparea principală a Administratorului Special a fost de rentabilizare a Regiei prin:
– eliminarea completă a  cazurilor de salariați care nu erau necesari

-finalizarea procedurilor de creare a sistemului unic de monitorizare și control al secțiilor și carierelor

-continuarea procedurilor de achiziționare și montare a dispozitivelor GPS și litrometre pentru controlul consumului de carburanți și lubrifianți.

-extinderea volumului și valorii contractelor de lucrări încheiate cu alte entități publice și private

-verificarea activelor excedentare care nu participă la realizarea de venit și care putea genera fluxuri financiare suplimentare

-finalizarea operațiunilor de evaluare a patrimonului

 Este lesne de inteles de ce  Administratorul Special al RAJDP Constanta nu a prezentat Raportul in plenul Consiliului Judetean Constanta , pentru ca le incurca jocurile, care erau deja facute, de catre Noua Conducere a CJ Constanta.

În urma demarării  în forță a unor controale evazive a cârciumarilor de la CJC, a fost regizată o activitate falsă a conducătorilor Regiei pentru a putea fi înlocuiți cu alții mai „de treabă”. Schimbarea Administratorului Special a fost anunțată de către CJC prin biroul de presă înainte de prezentarea  si analiza obiectiva a raportului Administratorului Special de catre membrii Consiliului Judetean. În aceste condiții pregătiți-vă să mergeți pe „DRUMURILE NOASTRE …TOATE ” .

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ