Concurs cu SCANDAL la Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu

Concurs cu SCANDAL la Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu

273
0
DISTRIBUIȚI

Postul de şef al Oficiului Juridic, mărul discordiei dintre un consilier juridic al SN Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu şi conducere! Unul dintre consilierii juridici ai SN AIMK acuză conducerea că a organizat concursul pentru ocuparea funcţiei de şef Oficiul Juridic, deşi a fost promovtaă pe această funcţie.

După ce a participat la concurs, şi a luat puţine peste nota 4, A. B. a depus acţiune în instanţă, solicitând anularea procedurii de concurs desfășurat la sediul societăţii, pe 14 februarie anul trecut, pentru ocuparea funcţiei vacante de șef Oficiu Juridic, a concursului, precum și a tuturor actelor subsecvente acestei proceduri, dar şi obligarea angajatorului la emiterea unui act administrativ care sä respecte dispozitiile H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar, cu consecinţa refacerii procedurii de concurs şi susținerea acestuia. Postul de şef al Oficiului Juridic este ocupat de o avocată, soţie de inginer diplomat la Romatsa!

A. B. este angajata societății în funcția de consilier juridic, iar potrivit contractului individual de muncă încheiat între părți i-au fost stabilite drepturi salariale aferente acestei funcții. Urmare a eliberării postului de șef Oficiu Juridic, în iulie 2017, a fost anunțată că este avansată temporar în această funcție superioară cu drepturi salariale peste cele prevăzute în contractul individual de muncă.

Fără să existe nicio dovadă efectivă a justificării vreunei incompatibilități de avansare și ocupare a funcției de conducere, spune consilierul juridic, a fost anunțată că urmează să se efectueze recrutarea inclusiv din sursă externă. Angajata a participat la concurs, dar apierdut în faţa contracandidatei care a promovat cu cel mai mare punctaj – 7,25, în timp ce reclamanta a avut un punctaj inferior, respectiv 4,15 puncte. Fapt pentru care promovarea sa temporară a încetat de drept. De altfel, decizia de încetare a funcției deținută temporar face obiectul unei alte acţiuni în instanţă, unde a pierdut, atât pe fond, cât şi la apel.

Revenind la concurs, angajata nemulţumită a contestat la comisia din cadrul societăţii atât procedura de recrutare, cât și modalitatea de sustinere a examenului, pe motiv că s-a procedat la încalcărea dispoziţiilor imperative ale legii. Ulterior, comisia i-a comunicat un răspuns care „nu este unul punctual în raport de cele criticate”, mai spune angajata.

În esență, consilierul juridic critică procedura de ocupare a postului de șef oficiu juridic din data de 14.02.2018, apreciind incidența în cauză a prevederilor HG nr. 286/2011 care reprezintă legea specială și de strictă aplicare, prin raportare la calitatea companiei de instituție publică, dar și de autoritate publică în conformitate cu legea nr. 554/2004.

Apărătorii societăţii au invocat în instanţă că Aeroportul nu este o instituție publică, ci o societatea comercială pe acțiuni și drept urmare, actul normativ HG nr. 286/2011, invocat de angajată, privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar nu îi este aplicabil.

A menționat așadar că nefiind instituție publică, societatea nu se supune dispozițiilor reglementate de HG nr. 286/2011 întrucât, la nivelul societății este aplicabilă procedura internă de recrutare și selecție. Recrutarea personalului în sensul criteriilor și cerințelor revine exclusiv societății, candidații la concursurile de ocupare a posturilor fiind selectați și admiși conform aprecierii asupra calități umane și profesionale stabilite prin criteriile de evaluare pentru fiecare post în parte, conform necesităților.

Pe 22 februarie, Tribunalul Constanţa i-a respins consilierului juridic cererea, însă acesta a formult recurs.

Cine este şeful Oficiului Juridic!

Cea care conduce Oficiul Juridic, după ce a câştigat concursul în februarie 2018 este avocata Maria Cojocaru. Aceasta este căsătorită cu un inginer diplomat la Romatsa, Direcţia Serviciilor de Navigaţie Aeriană Constanţa, Tudor Mihai Cojocaru.

„Este opţinea fiecăruia, atunci când atacă o decizie. O atacă pentru că apreciează că e nelegală, dar instanţa a spus că este legală. Noi am câştigat pe fond, în ceea ce priveşte încetarea deciziei, cât şi în cale de atac. În prezent, se judecă recursul la acţiunea privind anularea concursului. Nu pot spune de ce insistă dumneaei, este opţiunea personală. Dacă va pierde din nou, nu pot să anticipez dacă vă uza de căile extraordinare”, a declarat, pentru Replica, Irina Şargu, director juridic şi resurse umane în casrul SN AIMK SA.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ