Ce probleme au fost găsite de Consiliul Judeţean Constanţa în Spitalul Judeţean:...

Ce probleme au fost găsite de Consiliul Judeţean Constanţa în Spitalul Judeţean: lipsesc medicamentele ieftine şi e mizerie la Neurologie!

59
0
DISTRIBUIȚI

În Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Andrei” este nevoie de o mai bună dezinsecţie, de monitorizarea cu responsabilitate a referatelor/rapoartelor realizate de medicii şefi de secţii privind lipsurile de medicamente sau materiale sanitare şi de o implicare mai mare pentru obţinerea medicamentelor specializate, nedecontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Cât priveşte curăţenia, la acest capitol cel mai prost stă Secţia de Neurologie, unde atât pacienţii, cât şi asistentele medicale au reclamat că angajatele firmei de curăţenie îşi fac treaba superficial. Acestea sunt doar o parte dintre concluziile raportului întocmit de Serviciul de Control al Consiliului Judeţean Constanţa, întocmit în urma verificărilor desfăşurate, în luna martie a.c., în cea mai mare unitate spitalicească a judeţului.

Nemulţumirile pacienţilor cu privire ceea ce găsesc în Spitalul Judeţean Constanţa, atunci când sunt internaţi, sunt multe şi persistă de vreme îndelungată. De-a lungul anilor, au tot fost făcute schimbări; în principiu, secţiile au fost renovate, dar încă mai este mult de lucru pentru a schimba, complet, faţa celei mai mari unităţi spitaliceşti din judeţul Constanţa.

Ţinând cont de nemulţumirile exprimate de pacienţi, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Marius Horia Ţuţuianu a dispus, în luna martie, un amplu control în Spitalul Judeţean Constanţa. Conform raportului întocmit ulterior, controlul a fost efectuat de Serviciul Control împreună cu Serviciul de Analiză Strategică și Creșterea Competitivității, alături de reprezentanţi ai Direcției de Dezvoltare Județeană si Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ din cadrul Consiliului Județean Constanța. Obiectivele controlului au fost: verificarea curățeniei, verificarea programului și prezenței angajaților, verificarea nevoilor/necesităților la inventar, verificarea stocurilor de medicamente, de materiale sanitare și de biocide, verificarea stadiului de implementare a conformităților conform planului și calendarului de conformare al autorizației sanitare, verificarea situației serviciului de prevenire a infecțiilor asociate actului medical (SPIAAM).

Inspectorii au „descins” în patru secţii: Secția Clinică Medicină Internă II (unde, în momentul verificărilor, era internat şi tatăl artistei Alexandra Stan, care cu câteva zile înainte postase pe pagina personală de Facebook nemulţumirile ei cu privire la Spitalul Judeţean Constanţa!), Secția Clinică Neurologie, Secția Clinică Cardiologie, Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie.

În urma verificărilor, inspectorii au stabilit că, din punct de vedere al curăţeniei, Secţia de Neurologie este singura din cele patru controlate care ridică probleme. Iar asta deşi, aşa cum se ştie, Secţia Medicală II încă nu este modernizată. Cu toate acestea, pe Medicală II nu persistă un miros urât, iar culoarele şi saloanele sunt curăţate, pacienţii neavând reclamaţii la acest capitol. „În urma sondajelor aleatorii de inspecţie la nivel de saloane, s-a constatat un habitat adecvat actului medical pentru pacienți (salon curat, aerat, pacienţii multumiţi de actul medical şi de personalul medical, medicaţia prescrisă de medicul specialist nelipsită, regimul alimentar cu hrană de calitate)”, se arată în raport.

În schimb, pe Secţia de Neurologie este altă poveste, după cum spuneam. „În Secția Neurologie curăţenia este nesatisfăcătoare (din declarațiile asistentelor medicale reiese că angajatele societății care asigură serviciul de curățenie, nu își îndeplinesc cu maximă diligenţă atribuţiile. În plus, echipa de control a sesizat la nivelul secției un miros persistent neplăcut)”, se mai precizează în raportul întocmit de reprezentanţii CJC.

De asemenea, raportul arată că dezinsecţia este realizată insuficient la nivelul secţiilor nemodernizate.

În concluzie, recomandarea reprezentanţilor CJC, la capitolul curăţenie este o monitorizare mai responsabilă a modului de derulare a serviciilor externalizate, atât în ceea ce priveşte curăţenia, spalătoria, dezinsecţia şi deratizarea, „cu accent pe respectarea clauzelor contractuale și a prevederilor legale în vigoare, în vederea identificării și remedierii la timp a eventualelor vulnerabilități în sistem”.

Medicii nu semnează condica de prezenţă!

Probleme au fost găsite şi în ceea ce priveşte programul şi prezenţa angajaţilor. Căci, aşa cum a constatat echipa de control, „la nivelul secțiilor inspectate, s-a constatat faptul că majoritatea angajaților nu semnează în condicile de prezență ale cadrelor medicale”. În consecinţă, şefilor de secţii şi asistenţilor şefi li s-a atras atenţia că trebuie să vegheze ca această „practică generală să dispară”!

Ce au găsit inspectorii în grupurile sanitare

Echipa de control nu a ocolit grupurile sanitare, având în vedere că multe dintre reclamaţii vizează aceste încăperi. Constarea lor: „La nivelul grupurilor sanitare din saloane nu există o aprovizionare corespunzătoare cu materiale igienico-sanitare”. Din nou, este responsabilitatea asistenţilor şefi să monitorizeze cu atenţie aprovizionarea.

Pe de altă parte, echipa de control a punctat şi faptul că se impune o monitorizare a modului cum sunt soluţionate referatele şi rapoartele prezentate de medicii şefi de secţii şi asistentele medicale. De exemplu, cum şi cât de rapid sunt soluţionate raportate privind lipsa de medicamente, de aţă chirurgicală, de proteze, de instrumentar, de consumabile, de defecţiuni la nivel de mobilier, de IT, de reţelistică termică, „în vederea identificării şi remedierii la timp a eventualelor vulnerabilităţi în sistem, cu raportare lunară către Consiliul Judeţean Constanţa”.

Lipsesc medicamentele ieftine din farmacia spitalului

Lipsa medicamentelor din Spitalul Judeţean Constanţa este un alt subiect sensibil. În urma controlului, echipa CJC a punctat, în raport, că „de la pacienţii intervievaţi reiese că aceştia nu au fost nevoiţi să achiziţioneze din bani proprii vreun medicament”. Dar, aşa cum au punctat inspectorii, spitalul are doar o gestiune generală a medicamentelor, şi nu pe fiecare secţie în parte, deşi poate ar fi necesară. În schimb, s-a constatat că spitalul nu are de vreme îndelungată medicamente necesare, precum Diurex, Furosemid, Metroprolol. „Controlul pe teren a evidențiat lipsa îndelungată a unor medicamente importante (Diurex, Furosemid, Metroprolol etc.) care, deși accesibile financiar, nu au fost achiziționate de către SCJU de foarte multă vreme, în ciuda repetatelor solicitări adresate conducerii de către șefii de secții”.

Implicarea dr. Irinel Parepa, medic şef Secţia de Cardiologie, apreciată

Pe de altă parte, a fost apreciat faptul că există o situaţie actualizată a gestiunii spitalului cu medicamentele provenite din ajutoare/sponsorizări, din care aproximativ 70% sunt dedicate Secţiei de Cardiologie (ajutoarele fiind obţinute prin eforturi proprii ale medicilor). „Este un lucru remarcabil ce denotă o implicare sporită şi un interes ridicat al şefului de secţie”, au mai notat reprezentanţii echipei de control CJC. De altfel, recomandarea către ceilalţi şefi de secţie a fost să îi urmeze exemplu dr. Irinel Raluca Parepa, medic şef al Secţiei de Cardiologie: „Sporirea eforturilor şi altor şefi de secţii, în sensul obţinerii de medicamente specializate nedecontate de CAS din sponsorizări/ajutoare (după exemplul Secţiei de Cardiologie, care ar putea reprezenta un exemplu de bune practici), în scopul de a răspunde prompt nevoilor de tratament ale pacienţilor”, este notat în raportul de control al Consiliului Judeţean Constanţa.

Spitalul Judeţean va face raportări lunare către Consiliul Judeţean Constanţa

În concluzie, recomandările generale ale echipei de control au vizat reanalizarea eficienţei externalizării unor servicii – având în vedere că există plângeri cu privire la modul cum sunt realizate! – şi regândirea strategiei de furnizare a acestora în regim in-house sau externalizat, în scopul efectuării de cheltuieli economicoase şi eficiente pentru instituţie. O altă recomandare vizează realizarea de angajări, care să permită funcţionarea spitalului în condiţii de eficienţă.

Reprezentanţii CJC mai consideră oportun şi urmărirea îndeaproape a gradului de satisfacţie a pacienţilor internaţi, cât şi a angajaţilor, cu privire la mediul organizaţional. Atât aceste rapoarte, cât şi cele privind rata de mortalitate intraspitaliceşti, a ratei infecţiilor nozocomiale, total şi per secţie, a ratei de reinternare la 30 de zile după externare, a ratei de corelare între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare, în vederea identificării problemelor din fiecare secţie, pentru o eficientizare a activităţii medicale.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ