A venit Ramadan de la Mesta , nu vă mai trebuie” Cariera...

A venit Ramadan de la Mesta , nu vă mai trebuie” Cariera „face străzi din marmură .Retrocedarea Carierei Sibioara. Statul, obligat să plătească DAUNE moştenitorilor

32
0
DISTRIBUIȚI

Dosarul Cariera Sibioara a ajuns la final! Comisiile de fond funciar de la Prefectură și Primăria Lumina sunt obligate să plătească daune în valoare de peste 620.000 lei către trei persoane, proprietarii de drept ai terenurilor. Suma reprezintă reparație pentru lipsa de folosință a unui teren retrocedat în perimetrul de exploatare minieră Sibioara II – Valea cu izvorul. Hotărârea a fost pronunțată pe 26 iunie de Tribunalul Constanţa şi este irevocabilă!Cum a începutul totul? Elena Mitrofan, Valeriu şi Constantin Muscalu, prin cererea inregistrată pe rolul Judecatoriei Constanţa, au solicitat magistraţilor restituirea dreptului de proprietate, în natură, asupra unor terenuri, printre care şi Cariera de piatră Sibioara. Instanţa s-a pronunţat definitiv în acest caz în anul 2008 aşa că Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Pământului prin prefect, respectiv Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Pământului prin primar au fost obligate să reconstituie în favoarea reclamanților dreptul de proprietate, în natură, asupra suprafeței de 16,94 ha, reprezentând lotul nr. 7, situat în extravilanul localității Lumina. De asemenea, pârâtele au fost obligate să acorde reclamanților, în compensare pentru suprafața de 3,06 ha, teren liber identificat în perimetrul parcele CCP 873. De atunci, reclamanții s-au adresat către instituţii cu cereri prin care solicitau să procedeze la punerea în executare a dispozițiilor sentinței civile, la Instituția Prefecturii, dar şi la Primăria Lumina, continuând și insistând, în zadar, în solicitarea de punere în executare a dispozițiilor titlului executoriu aflat în patrimoniul acestora. A fost solicitat şi sprijinul unui executor judecătoresc, însă nici aşa nu au reuşit să intre în posesia pământului.

Fapt pentru care au deschis o altă acţiune în instanţă, în contradictoriu cu cele două comisii, prin care au solicitat obligarea în solidar a acestora la plata sumei de 500.000 euro în echivalent lei la data plăţii, cu titlu de daune interese materiale și 100.000 euro cu titlu de daune morale pentru neexecutarea obligaţiilor stabilite prin titlul executoriu reprezentat de sentinta civilă din 2008. În motivarea cererii se arată că, deoarece nu au reușit să obțină executarea de bună-voie a hotărârii mai sus arătate, reclamanții au procedat la punerea în executare silită a titlului executoriu, însă nici măcar executorul judecătoresc nu a reușit să impună executarea hotărârii judecătorești. Instanţa de fond, respectiv Judecătoria Constanţa, a dat soluţia favorabilă reclamanţilor, în martie 2016. Astfel, comisiile au fost obligate în solidar la plata către reclamanţi a daunelor materiale, datorate pentru neexecutarea obligaţiilor, în sumă de 468.833,80 euro în echivalent lei, la cursul zilei de la data plăţii efective, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă a suprafeţei de teren pe care se află cariera de piatră, începând cu data de 02.10.2008 până la data de 23.02.2016, la care se adaugă suma de 173,70 euro pe zi, în echivalent lei, în continuare, până la executarea efectivă a obligaţiilor stabilite prin titlu. De asemenea, au fost obligate la plata către reclamanţi a daunelor materiale, datorate pentru neexecutarea obligaţiilor stabilite prin titlul executoriu.

Hotărârea a fost atacată la Tribunal, iar magistraţii de aici s-au pronunţat irevocabil în acest caz. A fost admis în parte apelul, în sensul că au fost micşorate daunele, la 620.000 lei. „Admite în parte cererea. Obligă pârâtele Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Constanţa şi Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a Comunei Lumina prin Primar la plata în solidar către reclamanţii Mitrofan Elena, Muscalu Constantin şi Muscalu Valeriu a sumei de 612.430,92 lei reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă a suprafeţei de teren cu destinaţie minieră. Obligă pârâtele Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Constanţa şi Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a Comunei Lumina prin Primar la plata în solidar către reclamanţii Mitrofan Elena, Muscalu Constantin şi Muscalu Valeriu a sumei de 7719,34 lei reprezenând contravaloarea lipsei de folosinţă a suprafeţei de teren cu destinaţie agricolă. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.06.2019”, se arată în minuta Tribunalului.

Somaco Construct, executată silit să dezafecteze și să ridice de pe teren construcțiile și să sisteze orice operațiune de exploatare a terenului

De precizat faptul că, pe o parte din teren, îşi desfăşoară activitatea societatea Somaco Construct. De menţionat că Grigore Comănescu a cumpărat în anul 2005 părţile sociale ale companiei Somaco Construct, implicit cariera de piatră din Sibioara. Mai mult, în trecut, acesta a ajuns în atenţia publică după ce l-a acuzat pe avocatul Ionel Hasotti că i-ar fi inventat pe moştenitori, pe care i-a şi reprezentat în instanţă. Somaco Construct a fost executat silit să elibereze terenul, însă a contestat, în februarie a.c. executarea, la Judecătoria Constanţa. Grigore Comănescu a solicitat anularea în parte a executării silite înseși, anularea în parte a încheierii Judecătoriei prin care s-a admis cererea de încuviințare a executării silite și în privința daunelor cominatorii, precum și anularea încheierii executorului judecătoresc din data de 06.02.2019. În 2013, instanţa a dispus obligarea firmei Somaco Construct să dezafecteze și să ridice de pe terenul asupra căruia s-a dispus reconstituirea în natură a dreptului de proprietate a moştenitorilor în anul 2008 construcțiile, agregatele și echipamentele industriale și să sisteze orice operațiune de exploatare a terenului respectiv sub sancțiunea plății de daune cominatorii de 500 lei pe zi de întârziere, de la data de 21 10 2012 și până la executarea efectivă. În aprilie a.c., Judecătoria i-a respins contestaţia ca fiind tardiv formulată, însă Somaco Construct a formulat recurs, la Tribunal, primul termen în dosar fiind stabilit pentru 11 octombrie a.c.

M.P.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ